Ofte stilte spørsmål om dokumentasjon bilde

Skrevet av
Bademiljø

Ofte stilte spørsmål om dokumentasjon av bad

Nesten hvert fjerde boligsalg ender i rettsvesenet. En av de hyppigste årsakene til klager er badet. Nå jobber flere aktører for å innføre obligatorisk boligsalgsrapport, og dette kan få store konsekvenser for deg som skal pusse opp. Vi har samlet en del relevante spørsmål du som forbruker kan ha ved salg/kjøp av bolig, og gir deg svar rundt dokumentasjon av bad.

HVA VIL FORSKJELLEN VÆRE HVIS OBLIGATORISK BOLIGSALGSRAPPORT INNFØRES?

Det vil i utgangspunktet være krav om at man utfører en avansert tilstandsanalyse ved salg av eneboliger, rekkehus og andre bygg med maks 4 boenheter. I tillegg er det en innstramming i «samarbeid» mellom bransjene. Takstmann og megler skal ikke ha direkte korrespondanse vedrørende utarbeidelsen av Boligsalgsrapporten ut over det som er nødvendig. Eventuell kommunikasjon om endringer av rapportens innhold skal være skriftlig og sporbar. For deg som forbruker vil det viktigste være at det stilles mye strengere krav til dokumentasjonen rundt endringer som er gjennomført i boligen din. Ved oppussing av bad kan mangel på dokumentasjon føre til en sterk reduksjon i verdien på badet, og det vil også påvirke markedsprisen på boligen din.

HVIS JEG ER UENIG I TAKSTMANNENS VURDERING – HAR JEG SANKSJONSMULIGHETER? 

Om du er misfornøyd med takstmannens vurdering som selger vil du ha mulighet til å skaffe en ny takstmann. Ved store konflikter eller uenigheter er det satt opp et eget «råd», men dette brukes primært ved mistanke om brudd på avtalen mellom Eiendom Norge og takstbransjen. For kjøper er mulighetene som tidligere – både selger og takstmann er egne juridiske enheter, og kan saksøkes.

VIL INNFØRING AV OBLIGATORISK BOLIGSALGSRAPPORT HA NOE Å BETY FOR TAKSTVERDIEN OG PRISEN PÅ BOLIGEN?

Vi ser at hele 60 % er bekymret for at badet skal ha skader ved boligkjøp. Vi forventer derfor at dette får store utslag for faktisk pris. En TG2 på badet som helhet vil kunne redusere kjøpsviljen. Det signaliserer et vesentlig avvik, og vil redusere teknisk verdi med opptil 50 %. Om badet får en TG3 vil det i kroner og øre stå hva det vil koste å få badet i tilfredsstillende stand (TG0 eller TG1). Det stilles krav til takstbransjen om at utbedringskostnader skal presiseres ved TG3. Dette kan derfor sies å være tilsvarende nullverdi av teknisk verdi på badet.

HVORDAN ER DEN NYE BOLIGSALGSRAPPORTEN RELEVANT FOR MEG VED OPPUSSING? 

Den nye boligsalgsrapporten vil stille mye strengere krav til dokumentasjonen og kvaliteten på badet ditt når takstverdien stilles. Det betyr at forskjellen på det å velge en seriøs aktør og en useriøs aktør vil vise seg viktig ved salg av boligen. Har du brukt en aktør som stiller med riktig kvalitet og dokumentasjon, vil dette gi utslag på verdien ved salg. Nå kan baderom endelig bli en sikker investering. Alle Bademiljøs butikker garanterer deg riktig utført arbeid, og gir deg fullverdibad. I tillegg gir flere av de også 10 års tetthetsgaranti ved totalrehabilitering av bad.

OM JEG IKKE HAR FÅTT NØDVENDIG DOKUMENTASJON, HAR JEG SANKSJONSMULIGHETER?

Det er du som forbruker som er ansvarlig for å velge en aktør som stiller nødvendig dokumentasjon til disposisjon etter oppussingen er ferdig. Håndverker kan til en viss grad stilles krav til om ting ikke er gjort forskriftsmessig riktig, men ved bruk av svart arbeidskraft har man ingen garantier eller sanksjonsmuligheter. Vi anbefaler alltid at det velges en aktør som er sertifisert. Det gir trygghet for deg som kunde. Våre undersøkelser viser at kun 1 av 5 har tilfredsstillende dokumentasjon. En regelendringene vil derfor få konsekvenser for mange. Dette understreker verdien av at vi som kan dette, sørger for å gi forbruker tilstrekkelig informasjon.

KAN JEG FREMDELES PUSSE OPP DELER AV BADET SELV?

Ja, du kan fremdeles pusse opp deler av badet selv. Visse deler har krav om at fagmann skal benyttes. Dette vil fortsatt gjelde. Det er likevel viktig å understreke at om man ikke kan dokumentere arbeidet som er gjort, eller ikke kan dokumentere at fagmann er brukt der det er nødvendig, vil takstverdien reduseres kraftig. Vi anbefaler alltid å bruke fagfolk der konsekvensene er store – ikke minst på badet. Det vil gi direkte utslag i lommeboken, og det vil gi deg minst fem-års garanti på badet ditt.

HVA VIL VÆRE FORSKJELLEN PÅ ET BAD SOM ER BYGGET AV SERIØSE AKTØRER OG ET BAD BYGGET AV USERTIFISERTE AKTØRER?

Vi ser at hele 60 % er bekymret for at badet skal ha skader ved boligkjøp. Vi forventer derfor at dette får store utslag for faktisk pris. Bad er noe de fleste er opptatt av og noe man vet at koster mye. Om takstmannen vurderer badet som en TG2 vil det kunne redusere kjøpsviljen. Det signaliserer et vesentlig avvik, og vil redusere teknisk verdi med opptil 50 %. Om badet får en TG3 vil det i kroner og øre stå hva det vil koste å få badet i tilfredsstillende stand. Det vil si at kostnaden med sikkerhet vil bli større enn den tekniske verdien på badet, når boligkjøpet finner sted. Ved valg av seriøse aktører som Bademiljø kan man være trygg på at man får riktig dokumentasjon og riktig kvalitet. Det sikrer at du får et fullverdibad.

HVEM HAR ANSVARET HVIS DET MANGLER DOKUMENTASJON PÅ BADET?

Det er i prinsippet forbruker som har ansvaret for anskaffelse av aktør som gjør oppussing tilstrekkelig og eksempelvis gir god nok dokumentasjon på det som blir gjort. Det betyr at om du nylig har pusset opp badet, men mangler dokumentasjonen, vil det ikke kunne klassifiseres som et TG1 eller TG2 bad. Det betyr at du dessverre ikke vil få oppgradert badet til den tekniske verdien det kanskje fortjener. Om man velger en håndverker som ikke følger reglene kan badet ditt bli verdiløst. Om kun dokumentasjonen mangler kan opptil 50 % av verdien av badet ditt forsvinne over natten. Vi vet at bad er viktig for folk, og man kan derfor forvente at takstverdien og kjøpsviljen vil reduseres betraktelig.

HVA BETYR DET AT DERE BYGGER FULLVERDIBAD?

Det betyr at et nytt bad vi har tatt totalansvaret for, vil få en TG 0 eller 1. All dokumentasjon, byggematerialer etc. vi benytter oss av vil gi maksimal verdi for kunden. Bygger du bad hos oss kan du være trygg på at du får pengene igjen i teknisk verdi i boligtaksten. Flere av våre forhandlere tilbyr også 10 års tetthetsgaranti ved totalrehabilitering av bad. Denne garantien følger badet og ikke eier, og vil derfor være en stor fordel ved salg av boligen.

HVA LIGGER I 10 ÅRS GARANTIEN?

Vi er opptatt av å skape trygghet for deg som kunde, og vår 10-års tetthetsgaranti er beviset på det. I henhold til «Lov om håndverkstjenester» har du 5 års reklamasjonsrett på arbeid utført på badet ditt. Bademiljø består av dedikerte fagfolk som har spesialisert seg på bad – derfor tilbyr flere av våre bedrifter deg dobbelt så lang tetthetsgaranti. Vår 10 års tetthetsgaranti gjelder for konstruksjon og oppbygging av vegger og gulv i bad og våtrom. Oppstår det lekkasjer på dette i perioden utbedrer vi skadene omgående. Denne type skader dekkes aldri av din husforsikring! Forsikringen dekker som regel kun følgeskadene.

Om forfatteren

Bademiljø

Bademiljøs redaksjon består av produkteksperter og rørleggere med mange års erfaring fra servicearbeid og rehabilitering av bad. Redaksjonen holder seg oppdatert på lover og regler, trender, nyheter og varme- og energiløsninger.