Å energieffektivisere boligen kan være kostbart, men betaler seg i form av lavere energikostnader og bedre inneklima, i tillegg til at du er med på å skåne miljøet. Heldigvis finnes det statlige støtteordninger som kan gjøre det mer overkommelig. Enova støtter en rekke energitiltak som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i.

Ønsker du å investere i energitiltak i boligen har du nå rett til å få tilbake penger. Det finnes to måter å få tilbake investeringen på:


Gjennomføring av mindre energitiltak
Ved å gjennomføre tiltak som inngår i Enovatilskuddet, for så å sende inn kvittering eller faktura, vil Enova tilbakebetale deler av utgiften. Avhengig av hvilke tiltak du velger har du rett til å få tilbake mellom 2.500-40.000 kr. Enovatilskuddet gjelder energitiltak i eksisterende boliger og i nybygg. For å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet må siste faktura være fra 2015. Samtidig kan hoveddelen av kostnadene for tiltaket ikke være eldre enn 12 måneder.


Tiltak som gir rett til tilskudd:


• Energirådgivning
• Varmepumpe luft-vann
• Varmepumpe væske-vann
• Avtrekksvarmepumpe
• Biokjel
• Bio-ovn med vannkappe
• Utfasing av oljekjel og tank
• Utfasing av oljekamin og oljetank
• Varmestyringssystem
• Varmegjenvinning av gråvann
• Solfangeranlegg
• El-produksjon

 
Støtte til omfattende oppgradering og nybygg
Ved større energioppgraderinger av en bolig kan du søke Enova om støtte før du setter i gang prosjektet. For å få støtte til helhetlig ambisiøse oppgradering må du søke Enova før prosjektet settes i gang. Hvis du får innvilget søknaden betyr det at prosjektet er forhåndsgodkjent og du kan starte oppgraderingen. Etter ferdigstilt prosjekt sender du inn nødvendig dokumentasjon og får dekket deler av utgiftene.
Nivåene for støtte er delt i to. Kravene for å få støtte på nivå 1 (maksimalt 125.00 kr) er høyere enn på nivå 2 (maksimalt 110.000 kr).

Les mer om kriterier og tiltak Enova støtter her
 
Med forbehold om feil og endringer. Alle spørsmål om Enovatilskuddet og andre støtteordninger kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49 003, eller pr. e-post til svarer@enova.no. Du kan også bruke chat eller lese mer på www.enova.no