Bademiljø AS, ved administrerende direktør, er  behandlingsansvarlig  for virksomhetens  behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til webansvarlig og delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for Bademiljø AS sine nettsteder. Bademiljø AS (org.nr. 920 625 479) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: bademiljo.no.

Formålet med personopplysningsloven er blant annet å beskytte den enkeltes personvern. Bademiljøs personvernerklæring skal, i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Vår personvernerklæring omfatter både innsamlingen av personopplysninger og bruken av disse. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Bademiljø skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernerklæringen.

1.1 PERSONVERNOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre nettsider. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Bademiljø samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Telefon
  • E-postadresse

1.2 HVILKE OPPLYSNINGER REGISTRERES OM DEG?

Bademiljø samler inn opplysninger gjennom Google Analytics, og ulike skjemaer på våre nettsider, samt registrering av opplysninger ved reservasjon i nettbutikken. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på skjemaer:

  • Når man oppretter en profil i nettbutikken
  • Når en sender ønskeliste på våre nettsider
  • Ved reservasjon av produkter på våre nettsider
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post
  • Ved henvendelse til butikk på butikkside

a) Ved bruk av Bademiljøs nettsider

Ved besøk på våre nettsteder er du anonym. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse), ikke din e-postadresse. Dersom du gjennom våre nettsteder ønsker at vi skal utføre noen tjenester for deg, eller å få tilgang til innhold som krever registrering, kan vi trenge visse personopplysninger.

Personopplysninger du avgir til oss brukes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål utenfor Bademiljø og ei heller bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

Ved oppkobling til våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, operativsystem, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet, hvilke sider du har sett på, samt domenenavn). Vi kan bruke disse dataene for å overvåke hvor populære våre nettsteder er og for å forbedre egenskaper eller innhold.

b) GEO-posisjon

Bademiljø benytter geoposisjonering basert på IP-adresse for at du som bruker lettest mulig kan finne nærmeste «Rørlegger og Butikk». Ved geoposisjonering basert på IP-adresse identifiseres det ingen enkeltbrukere.

c) Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Her kan du se en oversikt over alle informasjonskapslene som brukes på Bademiljo.no.

d) Ved reservasjon i nettbutikken:

Bademiljø samler og registrerer kontaktopplysninger i forbindelse med reservasjoner/ordre som gjennomføres. Dette er nødvendig for å kunne kontakte deg for å avklare reservasjonen og gjøre avtale om betaling, samt informere om leveringstider og eventuelle fraktkostnader.

e) Spørreundersøkelser

Bademiljø bruker Questback til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Bademiljø vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i den enkelte undersøkelsen.

Vi kan fra tid til annen gjennomføre valgfrie spørreundersøkelser og konkurranser du som bruker kan delta i, med det formål å innhente demografisk informasjon, eller vurdere brukernes behov eller interesser. Hvis vi samler inn personlig identifiserende informasjon om deg gjennom disse spørreskjemaene, undersøkelsene og konkurransene, varsler vi om hvordan denne informasjonen blir brukt, før du deltar i den aktuelle aktiviteten.

f) Søk

Bademiljø lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på våre nettsider via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønstret for søk lagres i aggregert form. Det er kun søkeordet som lages, og kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

g) Deling av innlegg på bademiljo.no og i våre sosiale medier

Når du deler innlegg, legges informasjon inn hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

1.3 HVORFOR BEHANDLER VI OPPLYSNINGER OM DEG OG HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å gi deg fullgod kundeservice.

Bademiljø samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Bademiljo.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til deg.

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

Vi behandler også registrerte personopplysninger, herunder reservasjonsopplysninger, slik at vi har mulighet til å kontakte deg for å avklare reservasjonen og gjøre avtale om betaling, samt informere om leveringstider og eventuelle fraktkostnader.

Vi behandler i tillegg registrerte personopplysninger herunder din kontaktinformasjon, slik at vi kan sende deg informasjon og tilbud på e-post, så fremt du har bedt om dette. Behandlingsgrunnlaget for e-post-markedsføring er samtykke. Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet e-postforsendelser.

Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilken annonse du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse nettbutikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

I noen grad kan reservasjonsopplysninger brukes som grunnlag for å utarbeide driftsmessige analyser og statistikker. Dette gjøres blant annet i forbindelse med tilpasning og utvikling av Bademiljøs nettbutikk med tanke på forbrukers ønsker og behov, herunder tilpasning av produktutvalg, prisnivå mv. Til dette formålet er alle opplysninger fullt ut anonymisert slik at ingen opplysninger kan knyttes til deg eller andre enkeltpersoner.

Våre behandlingsrutiner gir deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie eller brukes på noen annen måte enn du har gitt samtykke til.

1.4 DITT SAMTYKKE, OG DIN ADGANG TIL Å TREKKE TILBAKE TIL SAMTYKKE

Vi ønsker ditt samtykke for å sende deg informasjon og medlemstilbud via e-post.

1.5 LEVERER VI UT OPPLYSNINGENE SOM ER REGISTRERT OM DEG?

Bademiljø vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller har ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Bademiljo.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Bademiljø bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du her

1.6 DATABEHANDLERE

Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

1.7 HVEM HAR TILGANG TIL INFORMASJONEN OM DEG?

For å forsikre oss om at opplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangsrettighetene er tilpasset daglige brukerbehov hos for eksempel web- og netthandelsansvarlige. Antallet ansatte med tilgang til all brukerinformasjon er begrenset. I tillegg har vi gode interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles. Adgangen til informasjonen er sikret med adgangsrettigheter og passord.

1.8 KAN DU FÅ INNSYN I ELLER ENDRE OPPLYSNINGER SOM ER REGISTRERT OM DEG? 

Som bruker av Bademiljø har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om den behandling av opplysningene som Bademiljø foretar og som er beskrevet ovenfor.

Vi har felles interesse i at de opplysninger du har gitt oss adgang til å registrere, er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker å endre opplysninger vi har registrert om deg som kunde, kan du gjøre dette på Min Side.

1.9 HVORDAN SLETTER BADEMILJØ OPPLYSNINGER SOM ER REGISTRERT OM DEG? 

Så lenge du har en Min Side vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Du kan til en hver tid slette brukeren ved å logge deg inn på Min Side.

1.10 ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som for eksempelvis gjennom Bademiljøs nettside eller sosiale medier.

1.11 SPØRSMÅL ELLER KLAGE

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

1.12 KONTAKTINFORMASJON

Bademiljø AS
Innspurten 9, 0663 OSLO
Postboks 6570, Etterstad
E-post: firmapost@bademiljo.no


Sist endret: 29.06.18