En varmepumpe gjør det mulig å utnytte naturlig lagret energi ved å omsette dette til oppvarming av bolig og til oppvarming av vann. Man kan hente ut lagret energi fra fjellgrunn, jord, luft og sjøvann. Dette er en utømmelig og miljøvennlig energikilde. Bademiljø har avtale med flere leverandører som leverer varmepumper og/eller systemer, bla NIBECTCOSO HotwaterToshiba,  Vaillant, og Mitsubishi.

Hvordan energi blir omdannet fra luft:

 • Omdanner energi fra uteluften til varme i boligens vannbårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme)

 • Kan produsere varmtvann

 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra sjø:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem

 • Kan produsere varmtvann

 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer

 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra jord:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem

 • Kan produsere varmtvann

 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer

 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra fjell:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem

 • Kan produsere varmtvann

 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer

 • Fulldekkende varmesystem

Kontakt din lokale Bademiljø-butikk for mer informasjon om varmesystemer eller se våre varme & varmtvannprodukter